Get Adobe Flash player

Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Phạm Hùng
  3. Cơ quan chủ trì: Bộ Công thương
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 12
  6. Số trang: 71
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu và đánh giá khả năng khai thác các nguồn NLTT có tiềm năng ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ của các nước trong việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển NLTT. Nghiên cứu và phân tích các chính sách hiện hành liên quan đết phát triển NLTT ở Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích các rào cản. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển năng lượng tái tạo quốc gia.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268785