Get Adobe Flash player

Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch H2S, CO2 trong KSH cho chuyên gia Cu Ba

  1. Tên đề tài: Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch H2S, CO2 trong KSH cho chuyên gia Cu Ba
  2. Chủ nhiệm: KS Đoàn Thị Hải
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 13
  6. Số trang: 35
  7. Tóm tắt:

Báo cáo kết quả tập huấn cho chuyên gia CuBa về công nghệ thiết bị khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch khí sinh học.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268757