Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ
  2. Chủ nhiệm: TS Trần Thanh Hải Tùng
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: 14
  6. Số trang: 85
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu tính chất nhiên liệu cồn xăng. Tính toán lý thuyết cho thiết kế hệ thống cấp nhiên liệu. Thiết kế hệ thống cung cấp hỗn hợp cồn xăng cho xe gắn máy Heasun F14.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268834