Get Adobe Flash player

Nghiên cứu khảo sát điều kiện kỹ thuật thử nghiệm trong dán nhãn tiết kiệm năng lượng

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu khảo sát điều kiện kỹ thuật thử nghiệm trong dán nhãn tiết kiệm năng lượng
  2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Thu Hiền
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ-TKV
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: 16
  6. Số trang: 61
  7. Tóm tắt:

Khảo sát và thiết lập các điều kiện tác động đến cấp chính xác phép thử. Lựa chọn thiết bị thử nghiệm và quy định cấp chính xác.Các thông số vật lý thử nghiệm. Ảnh hưởng của một số điều kiện thử nghiệm tự tạo và các quy định về tự kiểm tra khi làm thử nghiệm.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268762