Get Adobe Flash player

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng: dân dụng, hệ thống bơm, quạt gió công nghiệp và các nhà máy dệt sợi

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng: dân dụng, hệ thống bơm, quạt gió công nghiệp và các nhà máy dệt sợi
  2. Chủ nhiệm: TS Trần Tuấn Anh
  3. Cơ quan chủ trì: Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Điện
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: 17
  6. Số trang: 105
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện tại cơ sở dân dụng, xí nghiệp dệt may, nhà máy nước. Thiết kế, chế tạo bộ tiết kiệm điện năng.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268906