Get Adobe Flash player

Đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam

  1. Tên đề tài: Đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Tạ Văn Đa
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm KHKT-CN Quân sự
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: 18
  6. Số trang: 199
  7. Tóm tắt:

Đánh giá tài nguyên năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam: cơ sở đánh giá, tập bản đồ phân bố gió và năng lượng gió, các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố tốc độ gió, tiềm năng năng lượng gió tại mặt đất và tại các độ cao,…Đánh giá khả năng khai thác năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268858