Get Adobe Flash player

Khảo sát nguyên lý và thiết kế tổng thể thiết bị chụp X-quang tần số cao 500mA (Digital Controlled X-Ray System)

  1. Tên đề tài: Khảo sát nguyên lý và thiết kế tổng thể thiết bị chụp X-quang tần số cao 500mA (Digital Controlled X-Ray System)
  2. Chủ nhiệm: Lê Huy Tuấn, KS
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Laser – Viện ứng dụng công nghệ
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file:
  6. Số trang: 136
  7. Tóm tắt:

Khảo sát nguyên lý, đo lường, phân tích các tham số điều khiển, kỹ thuật của thiết bị chụp X-quang tần số cao 500mA. Thiết kế hệ thống thiết bị (Bàn bệnh nhân, giá đỡ, ống X-quang, tủ điều hành, bộ lập trình điều khiển mặt máy,…).

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268804