Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát hiện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát hiện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh
 2. Chủ nhiệm: ThS Tiết Minh Tuyết
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 9
 6. Số trang: 81
 7. Tóm tắt:

Hiện trạng mua bán điện giữa các nhà máy điện và Tập đoàn điện lực Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định giá điện các loại nguồn phát truyền thống. Tổng quan phương pháp xác định giá nguồn phát truyền thống. Phương pháp đề xuất xác định khung giá các loại nguồn phát điện truyền thống trong giai đoạn đầu thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam. Tính toán xác định khung giá cho các loại nguồn phát điện truyền thống hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn quy hoạch phát triển.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho các trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 1. Tên đề tài: Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho các trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 2. Chủ nhiệm: KS Vũ Thị Giáng
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 8
 6. Số trang: 45
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các trạm pin mặt trời, tổng công suất khoảng 1,5 kWp. Thu thập số liệu và đánh giá khả năng cấp điện, hiệu quả phù hợp với bức xạ mặt trời của tỉnh Quảng Bình.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thiết kế, chế tạo tổ máy thuỷ điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thuỷ triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quang Ninh

 1. Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo tổ máy thuỷ điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thuỷ triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quang Ninh
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Chí Cường
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Cơ khí
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 7
 6. Số trang: 90
 7. Tóm tắt:

Khảo sát, đánh giá khả năng ứng dụng điện thủy triều. Tính toán thiết kế tua bin nước ứng dụng trạm điện thủy triều. Kết quả khảo nghiệm và ứng dụng thực tế của đề tài.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (Các Trạm Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau)

 1. Tên đề tài: Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (Các Trạm Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau)
 2. Chủ nhiệm: KS Trần Duy Tâm Thanh
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm ứng dụng TBKHCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 6
 6. Số trang: 115
 7. Tóm tắt:

Thiết kế và thi công các trạm điện mặt trời phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại Côn Đảo. Đánh giá hiệu quả.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005

 1. Tên đề tài: Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Quốc Khánh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 5
 6. Số trang: 41
 7. Tóm tắt:

Điều tra, khảo sát tình hình tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp phân chia theo các phân ngành chính giai đoạn 1995-2005. Đánh giá những nhân tốc tác động tới nhu cầu năng lượng của ngành công nghiệp giai đoạn 1990-2005.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268808