Get Adobe Flash player

Thiết kế chế tạo công tơ điện tử ba pha nhiều biểu giá, truy cập chỉ số từ xa với ứng dụng chip đo lường và lập trình IC

 1. Tên đề tài: Thiết kế chế tạo công tơ điện tử ba pha nhiều biểu giá, truy cập chỉ số từ xa với ứng dụng chip đo lường và lập trình IC
 2. Chủ nhiệm: KS Lưu Hoàng Long
 3. Cơ quan chủ trì: Tổng Cty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 4
 6. Số trang: 139
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu chế tạo công tơ điện tử ba pha nhiều biểu giá, truy cập chỉ số từ xa với ứng dụng chip đo lường và lập trình IC, ứng dụng cho các hộ tiêu thụ, các nhà máy xí nghiệp, các đơn vị quản lý và kinh doanh điện, các nhà máy điện.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng PS-01/ESC công suất lớn

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng PS-01/ESC công suất lớn
 2. Chủ nhiệm: KS Đặng Quốc Hải
 3. Cơ quan chủ trì: Công ty CP TV và DV kỹ thuật điện
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 3
 6. Số trang: 52
 7. Tóm tắt:

Chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng PS-01/ESC công suất lớn, giảm điện năng tiêu thụ trong các cơ sở sản xuất hay các cơ sở dùng điện dân dụng do sóng hài bậc cao gây nên.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Đánh giá tác động của trang trại gió đến chế độ vận hành và chất lượng điện năng của lưới điện trung áp Việt Nam. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành của các trang trại gió trong hệ thống điện

 1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của trang trại gió đến chế độ vận hành và chất lượng điện năng của lưới điện trung áp Việt Nam. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành của các trang trại gió trong hệ thống điện
 2. Chủ nhiệm: ThS Trịnh Trọng Chưởng
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 2
 6. Số trang: 127
 7. Tóm tắt:

           Đánh giá tiềm năng năng lượng gió và phân tích kinh tế sản xuất điện gió ở Việt Nam. Các công nghệ máy phát điện gió và ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành của hệ thống cung cấp điện. Nghiên cứu ổn định điện áp của hệ thống điện có kết nối nhà máy điện gió. Phân tích ổn định tĩnh máy phát điện gió kết nối lưới điện bằng phép phân tích trị riêng và chương trình mô phỏng PSCAD. Giải pháp thiết kế lưới điện hợp lý trong hệ thống cung cấp điện có kết nối nguồn điện gió.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Khảo sát, đánh giá và phân tích hiện trạng sử dụng điện và trang thiết bị điện trong hộ gia đình

 1. Tên đề tài: Khảo sát, đánh giá và phân tích hiện trạng sử dụng điện và trang thiết bị điện trong hộ gia đình
 2. Chủ nhiệm: ThS Đinh Thanh Minh
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường RCEE
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 1
 6. Số trang: 91
 7. Tóm tắt:

           Báo cáo kết quả điều tra hộ dân dụng trên toàn quốc tổng kết quá trình thực hiện khảo sát cũng như phân tích việc sử dụng điện và trang thiết bị điện trong hộ gia đình trên toàn quốc.

 (Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Nam
 3. Cơ quan chủ trì: LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7650_125tr
 6. Số trang: 125
 7. Tóm tắt:

           Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên. Đánh giá chi tiết vùng ô nhiễm của một số nguồn phóng xạ tự nhiên.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268844