Get Adobe Flash player

Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học kỹ thuật để thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc-cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học kỹ thuật để thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc-cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Phúc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hạt nhân
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 9204_224tr
 6. Số trang: 224
 7. Tóm tắt:

           Nghiên cứu về nguồn gốc các đồng vị phóng xạ trong môi trường biển. Báo cáo tình hình nghiên cứu, quan trắc phóng xạ môi trường biển trên thế giới. Xác định các cơ sở khoa học kỹ thuật, từ đó, thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc – cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: ThS Lê Như Siêu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hạt nhân
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8066_213tr
 6. Số trang: 213
 7. Tóm tắt:

           Chuẩn hoá các phương pháp xác định độ phóng xạ tự nhiên của các loại vật liệu xây dựng chủ yếu: phương pháp phân tích phổ gamma; phương pháp đo suất xả khí Rn; các phương pháp đo nồng độ Rn trong không khí nhà ở, phương pháp đo suất liều gamma chiếu ngoài. Cung cấp số liệu về hàm lượng các đồng vị phóng xạ tự nhiên họ Urani, họ Thori và K-40 trong các loại vật liệu xây dựng chính. Bước đầu đánh giá liều chiếu trong nhà do các đồng vị phóng xạ tự nhiên nói trên gây ra. Cung cấp cơ sở khoa học kỹ thuật cho dự án Tổng điều tra và Đánh giá liều chiếu dân chúng trong nhà ở Việt nam do vật liệu xây dựng. Tạo cơ sở khoa học để tiến đến xây dựng TCVN về mức nồng độ radon trong nhà nhằm giảm thiểu liều chiếu trong nhà.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam
 2. Chủ nhiệm:
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8761_347tr
 6. Số trang: 347
 7. Tóm tắt:

Báo cáo tổng quan về tình hình triển khai chương trình sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng ở Việt Nam. Báo cáo về khảo sát hiện trạng tiêu thụ năng lượng của một số công trình điển hình tại Việt Nam trong các điều kiện chế độ khí hậu khác nhau. Báo cáo kinh nghiệm và bài học của Bungari về xây dựng các phương pháp kiểm toán và cấp chứng chỉ năng lượng cho các công trình để áp dụng cho Việt Nam. Báo cáo hệ thống tiêu chí để đánh giá các tính chất năng lượng của tòa nhà ở Việt Nam. Dự thảo phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng đối với công trình xây dựng dân dụng và phương pháp thanh tra kiểm soát thường xuyên hệ thống điều hòa không khí và hệ thống nồi hơi đun nước nóng sử dụng trong công trình. Đề xuất các giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng cho các toà nhà tại Việt Nam.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa
 2. Chủ nhiệm: KS Phạm Hồng Vân
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8766_71tr
 6. Số trang: 71
 7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu lựa chọn phân loại theo các tiêu chí ứng dụng NLTT cho các đồn biên phòng điển hình vùng sâu, vùng xa ở các khu vực có điều kiện đặc trưng để khảo sát thực tế và lên phương án cấp NLTT tại chỗ đặc trưng cho từng khu vực. Đồng thời, đánh giá tiềm năng các nguồn NLTT, tính toán nhu cầu sử dụng NL và lựa chọn mô hình, tính toán sơ bộ quy mô hệ thống, các giải pháp vận hành, bảo dưỡng hệ thống NLTT tại các đồn biên phòng. Qua đó, tính được tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Đánh giá tính khả thi của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và các vùng nông thôn Việt Nam

 1. Tên đề tài: Đánh giá tính khả thi của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và các vùng nông thôn Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Khánh Toàn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7875_306tr
 6. Số trang: 306
 7. Tóm tắt:

Khảo sát lựa chọn các địa điểm đặc trưng và chuẩn bị công việc đo đạc lấy số liệu thực tế thu thập xử lý số liệu. Lắp đặt thiết bị đo bức xạ mặt trời và gió ở một số vùng điển hình đã chọn, tiến hành đo đạc, thu thập và xử lý số liệu. Thu thập số liệu về bức xạ mặt trời và gió của Khí tượng Việt Nam và các nguồn số liệu khác. Chế tạo tháp đo gió có độ cao ít nhất là 40m. Lắp đặt thiết bị thu thập các số liệu.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268814