Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ
 2. Chủ nhiệm: TS Đặng Quang Thiệu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8750_142tr
 6. Số trang: 142
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thiết kế tổng thể hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm bức xạ nhằm giải quyết vấn đề nội địa hoá thiết bị quan trắc, cảnh báo phóng xạ dùng trong mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia với giá thành rẻ hơn so với nhập ngoại.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ vùng Thành Mỹ và đề xuất giải pháp phòng ngừa

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ vùng Thành Mỹ và đề xuất giải pháp phòng ngừa

2.      Chủ nhiệm: ThS Trịnh Đình Huấn

3.      Cơ quan chủ trì: Liên đoàn địa chất xạ hiếm

4.      Năm hoàn thành: 2010

5.      Tên file: 8728_93tr

6.      Số trang: 93

7.      Tóm tắt:

Nghiên cứu môi trường phóng xạ tự nhiên và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường phóng xạ tự nhiên trong vùng thăm dò urani Thành Mỹ. Xác định sự thay đổi của môi trường phóng xạ vùng Thành Mỹ dưới tác động của các hoạt động thăm dò. Từ đó, đưa ra giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường phóng xạ trong quá trình thăm dò, khai thác urani vùng Thành Mỹ.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác
 2. Chủ nhiệm:
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ học, Viện KH&CN Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8431_441tr
 6. Số trang: 441
 7. Tóm tắt:

Xác định tiềm năng của nguồn năng lượng gió, năng lượng sóng và thủy triều, dòng chảy vùng Biển Đông và vùng biển ven bờ, hải đảo Việt Nam. Qua đó, đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268851