Get Adobe Flash player

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phát điện bắng sức gió có công suất 10-30KW phù hợp với điều kiện tự nhiên

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phát điện bắng sức gió có công suất 10-30KW phù hợp với điều kiện tự nhiên
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Phùng Quang
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: 15
 6. Số trang: 155
 7. Tóm tắt:

Bản vẽ thiết kế và hướng dẫn sử dụng bộ phát điện bắng sức gió có công suất 10-30KW. Tóm tắt phần mềm theo dõi thông số tại chỗ BK-Wind20k.1a.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ
 2. Chủ nhiệm: TS Trần Thanh Hải Tùng
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: 14
 6. Số trang: 85
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu tính chất nhiên liệu cồn xăng. Tính toán lý thuyết cho thiết kế hệ thống cấp nhiên liệu. Thiết kế hệ thống cung cấp hỗn hợp cồn xăng cho xe gắn máy Heasun F14.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch H2S, CO2 trong KSH cho chuyên gia Cu Ba

 1. Tên đề tài: Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch H2S, CO2 trong KSH cho chuyên gia Cu Ba
 2. Chủ nhiệm: KS Đoàn Thị Hải
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 13
 6. Số trang: 35
 7. Tóm tắt:

Báo cáo kết quả tập huấn cho chuyên gia CuBa về công nghệ thiết bị khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch khí sinh học.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Hùng
 3. Cơ quan chủ trì: Bộ Công thương
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 12
 6. Số trang: 71
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu và đánh giá khả năng khai thác các nguồn NLTT có tiềm năng ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ của các nước trong việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển NLTT. Nghiên cứu và phân tích các chính sách hiện hành liên quan đết phát triển NLTT ở Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích các rào cản. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển năng lượng tái tạo quốc gia.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện
 2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Đức Cường
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: 11
 6. Số trang: 82
 7. Tóm tắt:

Đặc điểm các vùng nông thôn và khu vực dân cư ngoài điện lưới quốc gia. Hiện trạng và nhu câu sử dụng năng lượng khu vực ngoài lưới điện quốc gia. Kah3 năng khai thác các nguồn năng lượng tại chỗ khu vực dân cư ngoài lưới. Các giải pháp sản xuất và cung cấp năng lượng tại chỗ. Đề xuất mô hình.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268793