Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO (Cập nhật ngày 11/6/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Ngoại thương – Thông tin đại chúng

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
 1 Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch Vương Đức Toản, CN. 2011 8474_78tr 78
2        Nghiên cứu, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ giáo dục và y tế Đặng Văn Chuyết, PGS.TS. 2010 8776_173tr 173

Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
 2. Chủ nhiệm: CN Vương Đức Toản
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu thương mại
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8474_78tr
 6. Số trang: 78
 7. Tóm tắt:

Du lịch – ngành Công nghiệp không khói giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Khách quốc tế đến Việt Nam và chi tiêu của khách quốc tế khi đến Việt Nam, là một hình thức "xuất khẩu tại chỗ", thu về được một lượng ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về xuất khẩu tại chỗ nói chung, xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch nói riêng, dựa vào các kết luận rút ra từ khảo sát thực trạng xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu hàng hoá tại chỗ thông qua du lịch.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ giáo dục và y tế

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
 2. Chủ nhiệm: PGS. TS Đặng Văn Chuyết
 3. Cơ quan chủ trì: Đại học Bách Khoa Hà nội
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8776_173tr
 6. Số trang: 173
 7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và quy trình công nghệ, cách tiếp cận thích hợp cho từng ứng dụng. Nghiên cứu ứng dụng tốt công nghệ ontolog trong phát triển các hệ thống thông tin cộng đồng, cổng thông tin giáo dục và cổng thông tin y tế.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

067582