Get Adobe Flash player

Tạo giống lúa thuần khoáng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử

1. Tên đề tài: Tạo giống lúa thuần khoáng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử

2. Chủ nhiệm: TS. Lưu Thị Ngọc Huyền

3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp

4. Năm hoàn thành: 2010

5. Tên file: 8641_184tr

6. Số trang: 184

7. Tóm tắt:

Rầy nâu là một trong số các côn trùng gây hại lúa nguy hiểm, làm giảm nghiêm trọng sản lượng lúa trồng ở hầu hết các nước trồng lúa trên thế giới. Cho đến nay, biện pháp chủ yếu để ngăn chặn dịch rầy nâu là sử dụng thuốc hoá học. Tuy nhiên, việc sử dụng tràn lan các loại thuốc trừ sâu hay sử dụng thuốc trừ sâu không đúng liều còn là nguyên nhân gây bùng phát của loại côn trùng này như kết quả của sự thích nghi có chọn lọc. Nhằm góp phần vào công tác chọn giống lúa kháng rầy nâu thì việc sử dụng chỉ thị phân tử liên kết với các gen kháng rầy nâu được coi là hiệu quả và ưu việt. Thông qua đề tài, đã tiến hành lập bản đồ phân tử chi tiết cho 1 gen kháng rầy nâu hiệu quả. Đồng thời, sử dụng công nghệ chọn giống nhờ chỉ thị phân tử để tạo 3-4 dòng lúa thuần ưu việt kháng ổn định với quần thể rầy nâu cho ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thông báo

254950