Get Adobe Flash player

Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử

  1. Tên đề tài: Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu long
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 7834_469tr
  6. Số trang: 469
  7. Tóm tắt:

Chọn tạo giống lúa chống chịu khô hạn trên cơ sở bản đồ di truyền QTL và dấu chuẩn phân tử. Làm cơ sở cho việc phát triển các giống lúa chống chịu khô hạn đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất ở những vùng cao và đảm bảo an ninh lương thực với sự phát triển dân số ngày càng tăng.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255039