Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn bằng chỉ thị phân tử

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn bằng chỉ thị phân tử

2. Chủ nhiệm: PGS. TS Phạm Văn Dư

3. Cơ quan chủ trì: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

4. Năm hoàn thành: 2011

5. Tên file: 8929_232tr

6. Số trang: 232

7. Tóm tắt:

Chọn tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn là một hướng đi đúng đắn, góp phần quan trọng vào công tác quản lý bệnh đạo ôn thông qua sử dụng giống kháng. Thông qua việc thực hiện đề tài, đã xây dựng và hoàn thiện được 01 phương pháp phân lập và xác định các nòi nấm đồng thời cũng đã xây dựng và hoàn thiện được 01 phương pháp chọn tạo giống lúa bằng chỉ thị phân tử.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254983