Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tạo giống bông lai ba có khả năng kháng sâu xanh, kháng rầy xanh và thuốc trừ cỏ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống bông lai ba có khả năng kháng sâu xanh, kháng rầy xanh và thuốc trừ cỏ

2. Chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Long

3. Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố

4. Năm hoàn thành: 2011

5. Tên file: 9186_98tr

6. Số trang: 98

7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu tạo giống bông lai ba có khả năng kháng sâu xanh, rầy xanh và thuốc trừ cỏ để đáp ứng được nhu cầu sản xuất cho những vùng thiếu công lao động nông nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng bông. Xây dựng quy trình sản xuất hạt giống bông lai ba và kỹ thuật trồng trọt giống bông lai ba L3-1 kháng sâu xanh,kháng rầy xanh và thuốc trừ cỏ tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng bông trong khâu làm sạch cỏ dại.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255088