Get Adobe Flash player

Nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên lợn

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên lợn.
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8980_174tr
  6. Số trang: 174
  7. Tóm tắt:

Bệnh tai xanh hay hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome – PRRS) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên lợn với mọi nòi giống, lứa tuổi và gây thiệt hại nặng nề đối với ngành chăn nuôi lợn. Đề tài đã nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT nhằm chẩn đoán nhanh PRRS ở lợn. Đồng thời nghiên cứu các yêu cầu của sản phẩm KIT để có thể đủ điều kiện thương mại hoá.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

326021