Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chọn, tạo giống mới chịu hạn cho miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu chọn, tạo giống mới chịu hạn cho miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
  2. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quang
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu và phát triển mía đường.
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 9051-1_320tr
  6. Số trang: 320
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ cỏ, biện pháp phòng trừ sâu hại và xây dựng mô hình trồng thâm canh giống mía mới có khả năng chịu hạn khá, năng suất cao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255110