Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cải tiến tổ hợp công nghệ sinh sản phục vụ công tác và nhân giống bò

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cải tiến tổ hợp công nghệ sinh sản phục vụ công tác và nhân giống bò
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8245_128tr
  6. Số trang: 128
  7. Tóm tắt:

            Thông qua các nghiên cứu cải tiến công nghệ phôi bò sữa, cải tiến phương pháp đông lạnh phôi bò, thử nghiệm đông lạnh tế bào trứng và tạo phôi từ trứng sau đông lạnh-giải đông, môi trường sản xuất tinh bò sữa và sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ, công nghệ phôi bò thịt. Qua đó, cung cấp chính xác các bước tiến hành trong quy trình cho cán bộ nghiên cứu và kỹ thuật viên để có thể ứng dụng để nâng cao năng suất sinh sản và chất lượng giống bò: bò thịt, bò sữa.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255048