Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên đất trống còn tính chất rừng và đất rừng nghèo kiệt

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên đất trống còn tính chất rừng và đất rừng nghèo kiệt.
  2. Chủ nhiệm: Trần Văn Con
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8917_259tr
  6. Số trang: 259
  7. Tóm tắt:

Điều tra, đánh giá các mô hình rừng trồng gỗ lớn đã có. Qua đó, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật xây dựng và nuôi dưỡng rừng trồng gỗ lớn. Nghiên cứu các chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội nhằm tạo động lực phát triển rừng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255093