Get Adobe Flash player

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất cỏ và công nghệ sản xuất hạt giống một số cỏ họ đậu ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất cỏ và công nghệ sản xuất hạt giống một số cỏ họ đậu ở Việt Nam.
  1. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Mùi
  2. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  3. Năm hoàn thành: 2009
  4. Tên file: 7994_229tr
  5. Số trang: 229
  6. Tóm tắt:

Điều tra tình trạng sản xuất cỏ, mục đích sử dụng và thị trường của cỏ trồng trong các vùng nghiên cứu và lựa chọn công nghệ. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác sản xuất cỏ và hạt một số giống cỏ đậu tại 2 vùng sinh thái. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thu hoạch hạt và chế biến hạt giống (Stylosanthes G. CIAT 184 vµ Stylosanthes Plus) tại lâm Đồng và Hà Tây. Nghiên cứu các biện pháp quản lý đồng cỏ trồng thu cắt và đồng cỏ thu hạt giống tại lâm Đồng và Hà Tây. Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất cỏ và hạt cỏ họ đậu năng suất chất lượng cao tại lâm Đồng và Hà Tây. Chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất mở rộng tại 2 vùng sinh thái.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255090