Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các giải pháp sử dụng rừng để chắn sóng biển và giảm lũ ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng rừng để chắn sóng biển và giảm lũ ở Việt Nam .
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Vương Văn Quỳnh
 3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp
  1. Năm hoàn thành: 2010
  2. Tên file: 8755_290tr
  3. Số trang: 290
  4. Tóm tắt:

Nghiên cứu kinh nghiệm và kiến thức quản lý RCS ven biển và giảm lũ của thế giới; Nghiên cứu hiệu quả chắn sóng ven biển và giảm lũ của các TTR ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn RCS ven biển và rừng giảm lũ ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng phương pháp và phần mềm xác định bề rộng và cấu trúc cần thiết của các đai RCS ven biển, xác định diện tích rừng cần thiết cho giảm lũ ở các lưu vực; Xây dựng bản đồ phân bố rừng phòng hộ chắn sóng ven biển và rừng giảm lũ cần thiết ở Việt Nam; Xác định giải pháp tổng thể cho quản lý RCS và rừng giảm lũ ở Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Thông báo

255043