Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi
  2. Chủ nhiệm: TS Bùi Huy Hiền
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8446_132tr
  6. Số trang: 132
  7. Tóm tắt:

Điều tra, đánh giá hiện trạng phế thải và tình hình xử lý phế thải tại 5-10 cơ sở chăn nuôi gà, lợn tập trung tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và miền Đông Nam bộ. Tuyển chọn bộ giống vi sinh vật có khả năng chuyển hoá các hợp chất hữu cơ (cacbonhydrat, protein, lipit,…) và ức chế, tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh. Phân loại và xác định mức độ an toàn sinh học của bộ giống vi sinh vật tuyển chọn. Nghiên cứu và sản xuất công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi rắn và nước thải sau biogas. Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế thải chăn nuôi rắn và nước thải sau biogas tại các cơ sở chăn nuôi tập trung.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Thông báo

255016