Get Adobe Flash player

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hai chế phẩm trừ sâu sinh học Ometar và Biovip

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hai chế phẩm trừ sâu sinh học Ometar và Biovip
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Lộc
  3. Cơ quan chủ trì: VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 9601_89tr
  6. Số trang: 89
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hai chế phẩm trừ sâu sinh học Ometar và Biovip. Sản xuất hai chế phẩm Ometar và Biovip ở quy mô lớn (42 tấn), phục vụ công tác bảo vệ thực vật tại Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm trừ sâu sinh học Ometar và Biovip phòng trừ sâu hại cây trồng chính (lúa, dừa) tại Đồng Bằng sông Cửu Long (200 ha). Xây dựng các phương án phát triển của dự án sau khi kết thúc.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254953