Get Adobe Flash player

Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất một số giống hoa lan hồ điệp ở quy mô công nghiệp

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất một số giống hoa lan hồ điệp ở quy mô công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: TS Đặng Văn Đông
  3. Cơ quan chủ trì: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8423_145tr
  6. Số trang: 145
  7. Tóm tắt:

Xây dựng Quy trình nhân giống lan hồ điệp bằng công nghệ nuôi cấy mô theo quy mô công nghiệp và Quy trình sản xuất hoa lan hồ điệp thương phẩm (Bao gồm nuôi trồng và điều khiển cho ra hoa theo ý muốn, thu hái, bảo quản và vận chuyển hoa) theo quy mô công nghiệp.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255054