Get Adobe Flash player

Nghiên cứu sản xuất Kit, chẩn đoán nhanh virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất Kit, chẩn đoán nhanh virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa
  2. Chủ nhiệm: GS TS Vũ Triệu Mân
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC BVSK Cây trồng và Vật nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: Nong nghiep.A1
  6. Số trang: 209
  7. Tóm tắt:

Trình bày các kết quả nghiên cứu: tạo kháng huyết thanh bằng phân tử virus, protein virus tự nhiên, protein tái tạo; Phân tử về RRSV và RGSV. Trình bày kết quả điều tra phát hiện bệnh virus hại lúa qua các thử nghiệm KIT ELISA. Trình bày kết quả thử ELISA dùng kháng huyết thanh sản xuất thử nghiệm tại một số cơ sở.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255083