Get Adobe Flash player

Nghiên cứu và phát triển công nghệ tinh đông lạnh trong thụ tinh nhân tạo trâu

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển công nghệ tinh đông lạnh trong thụ tinh nhân tạo trâu
  2. Chủ nhiệm: TS Trịnh Thị Kim Thoa
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A2
  6. Số trang: 81
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng và chọn lọc công thức môi trường pha loãng thích hợp, tối ưu để bảo tồn đông lạnh tinh trâu. Xây dựng và hoàn thiện quy trình pha loãng đông lạnh tinh trâu. Triển khai thử nghiệm sản phẩm tinh đông lạnh trong thụ tinh nhân tạo nhằm thẩm định đánh giá quy trình nghiên cứu và hoàn thiện quy trình thụ tinh nhân tạo

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255137