Get Adobe Flash player

Nghiên cứu, đề xuất những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất
  2. Chủ nhiệm: KS Phạm Đăng Khoa
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A7
  6. Số trang: 65
  7. Tóm tắt:

Trình bày các khái niệm về đất, quá trình hình thành đất và một số nghiên cứu về đánh giá tài nguyên đất. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thực trạng đánh giá chất lượng tài nguyên đất và đề xuất chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255092