Get Adobe Flash player

Chọn và dẫn giống một số dòng bạch đàn và keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ để thiết lập vườn lưu giữ giống

  1. Tên đề tài: Chọn và dẫn giống một số dòng bạch đàn và keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ để thiết lập vườn lưu giữ giống
  2. Chủ nhiệm: KS Vũ Thị Lan
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A8
  6. Số trang: 63
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu, đánh giá sinh trưởng, phát triển và khả năng thích ứng của các dòng keo tai tượng và bạch đàn trồng khảo nghiệm năm 2007 và 2008 tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Sơn La và Phú Thọ; Xác định các biện pháp kỹ thuật giâm hom thích hợp cho một số dòng keo tai tượng và bạch đàn ưu trội trong thí nghiệm dòng trồng thời gian 2007-2008.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254993