Get Adobe Flash player

Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng đà điểu nuôi ở Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng đà điểu nuôi ở Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Phùng Đức Tiến
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A9
  6. Số trang: 117
  7. Tóm tắt:

Chọn lọc 4 nhóm giống đà điểu Zim, Blue, Black, Aust. Nghiên cứu một số tổ hợp lai giữa các nhóm giống đà điểu và kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng nuôi đà điểu. Xây dựng quy trình ấp nở trứng đà điểu nhân tạo. Xây dựng quy trình phòng trị bệnh E.col, Cl.perfringens cho đà điểu và phát triển đà điểu giống vào sản xuất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254986