Get Adobe Flash player

Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  1. Tên đề tài: Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. Chủ nhiệm: TS Đỗ Khắc Thịnh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A10
  6. Số trang: 90
  7. Tóm tắt:

Điều tra hiện trạng sản xuất lúa, khảo sát, thu thập nguồn vật liệu lúa Nanh Chồn. Giới thiệu kết quả thanh lọc, phục hồi giống lúa Nanh Chồn. Xác định công thức bón phân phù hợp cho lúa Nanh Chồn. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và chuyển giao kết quả.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254970