Get Adobe Flash player

Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ của xuất tinh cọng rạ bò giống hướng thịt đạt hiệu quả cao

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ của xuất tinh cọng rạ bò giống hướng thịt đạt hiệu quả cao
  2. Chủ nhiệm: TS Hà Văn Chiêu
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC-CGTBCN chăn nuôi Thái Sinh - Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A13
  6. Số trang: 224
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu về: chăn nuôi thâm canh đồng cỏ cao sản; chế độ nuôi dưỡng bò đực giống hướng thịt; đánh giá chất lượng tinh dịch; sản xuất tinh dông lạnh dạng cọng rạ; chi phí và giá thành tinh cọng rạ; phân tích cơ cấu giá thành tinh cọng rạ; phân phối giống thử nghiệm trên bò cái v.v...

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255025