Get Adobe Flash player

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng bán sơn địa xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  1. Tên đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng bán sơn địa xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  3. Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Bà Rịa-Vũng Tàu
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A14
  6. Số trang: 172
  7. Tóm tắt:

Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của địa bàn xã Suối Rao.Trình bày các kết quả điều tra kỹ thuật canh tác, trồng mới và thâm canh cây điều; cây mãng cầu; cây mít, trồng cỏ thức ăn gia súc ở Suối Rao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255063