Get Adobe Flash player

Tuyển chọn và phát triển một số giống lúa mới tại Việt Nam bằng phương pháp phóng xạ

  1. Tên đề tài: Tuyển chọn và phát triển một số giống lúa mới tại Việt Nam bằng phương pháp phóng xạ
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Vũ Văn Liết
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A15
  6. Số trang: 52
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả chọn lọc các vật liệu sau phóng xạ; kết quả khảo sát tổ hợp lúa lai nhập nội; so sánh các tổ chợp lai, khoả nghiệm thực tế sản xuất, hoàn thiện các quy trình phục vụ sản xuất hạt giống và lúa thương phẩm. Phần phụ lục giới thiệu các bài báo khoa học thuộc đề tài đã công bố.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255066