Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cơ sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu giấy

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu giấy
  2. Chủ nhiệm: ThS Trần Hữu Chiến
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A16
  6. Số trang: 45
  7. Tóm tắt:

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bạch đàn từ tuổi 5-8; Giới thiệu kết quả phân tích đất, phân tích thành phần hóa học gỗ; Tính toán chi phí cho 1 ha rừng trồng và xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn làm nguyên liệu giấy có hiệu quả kinh tế cao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255042