Get Adobe Flash player

Chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhằm tăng tỷ lệ phi lê bằng chọn lọc gia đình

  1. Tên đề tài: Chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhằm tăng tỷ lệ phi lê bằng chọn lọc gia đình
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Sáng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC nuôi trồng thủy sản II
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A17
  6. Số trang: 120
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả cho sinh sản nhân tạo, ương, đánh dấu và nuôi thương phẩm cá tra; xác định phương trình ước tính trọng lượng, tỷ lệ và lượng mỡ trong phi lê; Mô tả tính trạng tỷ lệ và lượng mỡ trong phi lê; kết quả phân tích biến dị di truyền và tìm chỉ thị liên kết với tỷ lệ phi lê; kết quả xây dựng mô hình tính toán phù hợp với ước tính hệ số di truyền, tương quan di truyền; kết quả so sánh chất lượng thịt cá chọn lọc và không chọn lọc.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254955