Get Adobe Flash player

Nghiên cứu khả năng thích nghi của các giống Jatropha sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dầu biodiesel

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng thích nghi của các giống Jatropha sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dầu biodiesel
  2. Chủ nhiệm: TS Ngô Thị Lam Giang
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Dầu và Cây có dầu
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A18
  6. Số trang: 224
  7. Tóm tắt:

Trình bày kết quả thu thập, nghiên cứu, khảo sát tập đoàn các giống cây Jatropha trong nước và nhập ngoại. So sánh các giống Jatropha Đông Nam Bộ với Duyên hải Mìền Trung. Nghiên cứu kỹ thuật tạo tán và khoảng cách trồng cây Jatropha, ảnh hưởng của màng phủ polyethylen đến kết quả sinh trưởng của cây; Thử nghiệm nhân giống cây Jatropha bằng phương pháp giâm cành và quy trình kỹ thuật trồng Jatropha (quy trình sơ bộ).

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255024