Get Adobe Flash player

Nghiên cứu sinh trưởng của cây con và ảnh hưởng của cây giống đến năng suất rừng trồng keo tai tượng và bạch đàn Urophylla

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu sinh trưởng của cây con và ảnh hưởng của cây giống đến năng suất rừng trồng keo tai tượng và bạch đàn Urophylla
  2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Thị Tươi
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A19
  6. Số trang: 59
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài chuyển tiếp từ 2008 về ảnh hưởng của cường độ tuyển chọn cây con đến quá trình sinh trưởng, phát triển, kháng sâu bệnh của rừng trồng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255029