Get Adobe Flash player

Chọn lọc và nhân giống 6 dòng keo tai tượng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

  1. Tên đề tài: Chọn lọc và nhân giống 6 dòng keo tai tượng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
  2. Chủ nhiệm: ThS Phạm Đức Huy
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A21
  6. Số trang: 59
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả chọn và xác định màu sức gỗ của cây trội; đánh giá ảnh hưởng của thời gian khử trùng đến tỷ lệ mẫu sống; kết quả chọn lựa môi trường cơ bản cho nhân nhanh chồi; xác định ảnh hưởng của mùa lấy mẫu và tuổi mẫu đến hiệu quả của việc đưa mẫu vào invitro.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255050