Get Adobe Flash player

Nghiên cứu trồng rừng bằng phương pháp tra hạt thẳng cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu trồng rừng bằng phương pháp tra hạt thẳng cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm
  2. Chủ nhiệm: KS Hoàng Ngọc Hải
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A20
  6. Số trang: 34
  7. Tóm tắt:

Trình bày kết quả thực hiện giai đoạn 2 của đề tài năm 2008 về chọn nơi gieo, loại đất, điều kiện môi trường khí hậu... cho thí nghiệm gieo hạt thẳng; phương pháp kiểm tra phẩm chất và xử lý hạt trước gieo; thời vụ gieo hạt và tổng hợp số liệu kiểm tra định kỳ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254995