Get Adobe Flash player

Nghiên cứu điều tra tuyển chọn các lâm phần tốt cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hóa thành rừng giống

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu điều tra tuyển chọn các lâm phần tốt cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hóa thành rừng giống
  2. Chủ nhiệm: KS Hoàng Ngọc Hải
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A22
  6. Số trang: 35
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu, kiểm nghiệm chất lượng hạt giống; so sánh, đánh giá tỷ lệ sống, các chỉ tiêu sinh trưởng của cây (Đề tài chuyển tiếp của năm 2008).

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254992