Get Adobe Flash player

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật phòng trừ triệu chứng bệnh u bướu trên cây bạch đàn U6

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật phòng trừ triệu chứng bệnh u bướu trên cây bạch đàn U6
  2. Chủ nhiệm: KS Hà Ngọc Anh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A23
  6. Số trang: 85
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra tình hình bệnh u bướu trên cây bạch đàn U6; xác định mật độ phân bố và mức độ gây hại của bệnh, nguyên nhân gây bệnh và ảnh hưởng của bệnh đến chất lượng cây con và tiêu chuẩn hom; Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện sinh thái đến khả năng phát bệnh.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254961