Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong xây dựng rừng giống, vườn giống keo tai tượng ở vùng Hàm Yên-Tuyên Quang

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong xây dựng rừng giống, vườn giống keo tai tượng ở vùng Hàm Yên-Tuyên Quang
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Đức Thế
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A24
  6. Số trang: 38
  7. Tóm tắt:

Trình bày kết quả phân tích các nẫu đất trước khi thử nghiệm; xác định nhiệt độ, lượng mưa nơi trồng rừng giống, vườn giống; tiến hành trồng rừng keo tai tượng từ hạt của các cây trội và trồng vườn giống keo tai tượng từ mắt ghép của các cây trội.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255002