Get Adobe Flash player

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
  2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Đăng Phú
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Dầu và Cây có dầu
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A25
  6. Số trang: 76
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả khảo sát các đặc tính nông sinh học cơ bản và tính đồng nhất của quần thể dừa sáp nuôi cấy phôi giai đoạn 2007-2009 tại Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng (Tây Ninh); Đánh giá ảnh hưởng của một số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng và phát triển của cây nuôi cấy phôi 5 năm tuổi, các biện pháp kỹ thuật tăng khả năng giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Giới thiệu quy trình kỹ thuật chăm sóc cây dừa sáp, kết quả đánh giá tỷ lệ trái dừa sáp trên cây nuôi cấy phôi ở năm tuổi thứ 6.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255128