Get Adobe Flash player

Quy trình quản tổng hợp dịch rệp sáp và các dịch hại quan trọng khác cùng các biện pháp nông học phục vụ cho sản xuất cà phê hiệu quả và bền vững

  1. Tên đề tài: Quy trình quản tổng hợp dịch rệp sáp và các dịch hại quan trọng khác cùng các biện pháp nông học phục vụ cho sản xuất cà phê hiệu quả và bền vững
  2. Chủ nhiệm: TS Phạm Thị Vượng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A27
  6. Số trang: 15
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu yêu cầu của qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây cà phê, các dịch hại chính và thiên dịch phổ biến trên cây cà phê, các biện pháp thủ công, canh tác, biện pháp sử dụng giống, biện pháp sinh học, thu hoạch và qui trình về phương pháp điều tra dịch hại trên vườn cà phê.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

325995