Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng thực tế quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và một số giải pháp nông học để nâng cao nâng suất cà phê bền vững ở Đăk Lăk

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thực tế quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và một số giải pháp nông học để nâng cao nâng suất cà phê bền vững ở Đăk Lăk
  2. Chủ nhiệm: TS Phạm Thị Vượng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A28
  6. Số trang: 86
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu yêu cầu của qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây cà phê, các dịch hại chính và thiên dịch phổ biến trên cây cà phê, các biện pháp thủ công, canh tác, biện pháp sử dụng giống, biện pháp sinh học, thu hoạch và qui trình về phương pháp điều tra dịch hại trên vườn cà phê. Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê tại Đăk Lăk. Giới thiệu thành phần rệp sáp hại cà phê và đặc điểm phát sinh gây hại của chúng tại Đăk Lăk. Trình bày đặc điểm sinh học của các loài rệp sáp chính hại cà phê. ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng trừ rệp sáp hại cà phê. Giới thiệu kết quả thực hiện mô hình, kết quả đào tạo và chuyển giao ứng dụng sản xuất cà phê hiệu quả bền vững.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254982