Get Adobe Flash player

Nhân rộng mô hình Năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  1. Tên đề tài: Nhân rộng mô hình Năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  2. Chủ nhiệm: CN Nguyễn Văn Hùng
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN Bà Rịa-Vũng Tàu
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A29
  6. Số trang: 29
  7. Tóm tắt:

Trình bày đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của địa bàn xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Đánh giá chung về kết quả thực hiện mô hình Năng suất xanh. Đề xuất các biện pháp thực hiện và rút ra bài học kinh nghiệm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

326140