Get Adobe Flash player

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Đồng bằng sông Hồng

  1. Tên đề tài: Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Đồng bằng sông Hồng
  2. Chủ nhiệm: TS Vũ Đình Tôn
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp I – Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A30
  6. Số trang: 210
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra, đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn trang trại tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh. Đánh giá hiện trạng nguồn nước dùng, nước thải của các trang trại và năng suất chăn nuôi lợn trong trang trại nghiên cứu theo các tổ hợp lai. Giới thiệu hiệu quả các mô hình, kết quả đào tạo cán bộ, sinh viên và trang trại. Phần phụ lục giới thiệu danh mục các mô hình, các quy trình, các giải pháp phát triển trang trại vùng Đồng bằng Sông Hồng và danh mục nhận xét của các chủ trang trại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254978