Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ bệnh xù ngọn trên cây nhãn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ bệnh xù ngọn trên cây nhãn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  2. Chủ nhiệm: KS Phạm Thị Thuý Yến
  3. Cơ quan chủ trì: Chi cục BVTV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A32
  6. Số trang: 99
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước, ngoài nước và tình hình bệnh xù ngọn nhãn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trình bày nghiên cứu tác nhân theo hướng vi sinh vật và khả năng truyền bệnh qua côn trùng. Điều tra đánh giá tỷ lệ bệnh, mức độ nhiễm bệnh, quần thể côn trùng và nhện có liên quan đến bệnh xù ngọn nhãn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254949